Wij zijn al vele jaren succesvol actief binnen verschillende overheden, waaronder de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor wie wij maatwerkapplicaties ontwikkelen en beheren.

Met onze maatwerkapplicaties hebben wij het complete verslagleggingsproces van de Tweede Kamer gedigitaliseerd en geautomatiseerd.

De Dienst Verslag en Redactie (DVR) maakt geredigeerd woordelijke verslagen van de plenaire vergaderingen van de Eerste en de Tweede Kamer. De gesproken teksten tijdens een vergadering worden door een team van verslagleggers uitgewerkt tot een geredigeerd verslag dat vervolgens gepubliceerd wordt naar diverse afnemers, waaronder https://www.officielebekendmakingen.nl/ en https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen

Onze applicaties maken het mogelijk dat een team van verslagleggers, correctoren en nalezers tegelijkertijd kan samenwerken aan verslagen. De Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn nu in staat om het publiek live informatie te bieden tijdens de vergaderingen, deze zijn via onder andere debatdirect te volgen.

https://www.tweedekamer.nl/debat-direct
en binnen één uur de gesproken tekst als geredigeerd verslag te publiceren, wat voorheen weken in beslag nam.