Het live aanbieden van metadata aan de Eerste Kamer maakt het mogelijk dat er extra informatie geboden kan worden aan het publiek tijdens de vergaderingen.