top of page

Privacy Policy

Privacyverklaring

Jouw privacy is voor Soratus van groot belang. Deze Privacyverklaring omschrijft de informatie die wij verzamelen en hierin wordt vastgelegd hoe wij deze informatie gebruiken.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op onze online activiteiten en is geldig voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij op onze website hebben gedeeld en/of verzameld. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan onze website wordt verzameld.

Informatie die we verzamelen

De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken, en de redenen waarom u wordt gevraagd om deze te verstrekken, zullen u duidelijk worden gemaakt op het moment dat we u vragen om uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen we aanvullende informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of bijlagen die u ons stuurt, en alle andere informatie die u mogelijk wilt verstrekken .

Wanneer u zich registreert voor een vrijblijvend advies, kunnen we om uw contactgegevens vragen, inclusief items zoals naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen op verschillende manieren, waaronder om:

  • Onze diensten te verbeteren, personaliseren en uitbreiden

  • Te communiceren met u, inclusief voor klantenservice, om u updates en andere informatie met betrekking tot de website te verstrekken, en voor marketing- en promotiedoeleinden

Wij respecteren uw privacy en delen uw gegevens niet met andere partijen.

GDPR-gegevensbeschermingsrechten

We willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang – U hebt het recht om kopieën van uw persoonlijke gegevens op te vragen. We kunnen u een kleine vergoeding vragen voor deze service.

Het recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken dat we alle informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.

Het recht om te wissen – U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden te verzoeken dat we uw persoonlijke gegevens wissen.

Het recht om de verwerking te beperken – U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – U hebt het recht om te verzoeken dat we de gegevens die we hebben verzameld, onder bepaalde voorwaarden overdragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u.

Als u een verzoek indient, hebben we een maand om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

bottom of page